Waarom een licentie?

Wat zijn de voordelen van de licentie voor jou, als licentienemer?
Je overweegt een 50-dingen boek uit te werken voor jouw streek. Gebaseerd op het boek van Stichting Buitenmakelaar en Jessicaas Ontwerp. Maar hoe zit het dan met auteursrechten? Wat mag wel en wat mag niet? Met de licentieovereenkomst is dit vastgelegd.
De licentie geeft je zekerheid over je rechten. Het recht om het bestaande ontwerp te mogen gebruiken in een nieuwe uitwerking van het boek, bijvoorbeeld. En om deze uitwerking te mogen verspreiden en te verkopen. Ook de zekerheid dat niemand anders in jouw streek, gedurende de looptijd van de licentie, aan de slag mag gaan met het uitwerken van zo’n boek. Doet iemand dat toch, dan heb jij het recht (maar niet de plicht) om daar tegen op te treden.

Wat zijn de voordelen van de licentie voor ons, als licentiegever?
Wij willen graag anderen de mogelijkheid geven gebruik te maken van onze uitwerking van het 50-dingen concept.
Er zijn veel aspecten van deze uitwerking die wij belangrijk vinden. Dingen die wij belangrijk genoeg vinden om eraan vast te houden als anderen gebruik willen maken van onze uitwerking. Zoals het gratis uitdelen aan alle kinderen in groep 3. Het lokale karakter van het boek. De stijl, sfeer en inhoud die wij zorgvuldig hebben gekozen in overleg met leerkrachten en andere deskundigen, ouders, en natuurlijk kinderen zelf, om goed aan te sluiten op het doel van het boek. En het beschikbaar stellen van alle uitgewerkte inhoud voor anderen die, onder dezelfde voorwaarden, daarvan gebruik willen maken.
Deze dingen willen we vastleggen. Daarom hebben we gekozen om die in een licentie op te nemen, als licentievoorwaarden.

Hoe zit het met verlengen of beëindigen van de licentie?
In de licentie is ook vastgelegd wat er gebeurt na afloop van de licentieperiode. Of als één partij de licentie voortijdig wil beëindigen.
Wil je doorgaan met het verspreiden/verkopen van de boeken na afloop van de licentie, dan kan dat: de licentie wordt, op jouw verzoek, verlengd. Wil je niet doorgaan dan hoef je niks te doen: de licentie loopt vanzelf af.
Wil je stoppen vóór het einde van de licentieperiode? Geef dit dan aan ons door. De licentie wordt ook ingetrokken na twee jaar van uitblijven van het verspreiden van boeken op de scholen. Deze twee jaren geven je de ruimte om te overwegen of je door wilt gaan met het project.
De licentie kan niet ‘zomaar’ door ons worden ingetrokken. Maar breng je, bijvoorbeeld, wijzigingen aan in het boek die echt niet aansluiten bij het gedachtegoed van het oorspronkelijke boek, dan hebben wij het recht om dit wel te doen. Maar alleen nadat we je hiervan schriftelijk op de hoogte hebben gesteld en de kans hebben gegeven dit te herstellen.

Waarom moeten wij een licentieprovisie betalen?
Door een bijdrage te vragen van iedere organisatie die aan de slag gaat met het uitwerken van een boek hebben we de middelen om het project voort te zetten. Bijvoorbeeld, voor de vertaalslag die nodig is voor de overstap van een boek voor de gemeente Bunnik naar een concept dat overgenomen kan worden door andere locaties, een bijdrage voor de ondersteuning die je krijgt tijdens het uitwerken van het boek en een bijdrage aan de kosten van het project in zijn geheel (denk hier bijvoorbeeld aan de website en andere publiciteitsmateriaal die het boek en het doel van het boek onder de aandacht brengen).
Veel van deze taken worden uitgevoerd door de vrijwilligers van Stichting Buitenmakelaar, die geen beloning krijgen voor hun werkzaamheden (alleen eventuele gemaakte kosten worden vergoed). Hiermee kunnen wij met weinig geld veel bereiken. Stichting Buitenmakelaar werkt samen met, en is ondersteunt door, professionele vormgever Jessica van der Werff (Jessicaas Ontwerp), die tegen haar gebruikelijk gehanteerde tarieven werkt.
De licentieprovisie wordt bij jou in rekening gebracht tegelijk met de vormgeving- en drukwerkkosten.

Natuurlijk ben je helemaal vrij het idee van een ’50-dingen lijst’ op je eigen manier uit te werken! Maar we hopen dat je enthousiast bent over onze uitwerking, de voordelen ziet van het uitwerken van dit concept in andere gemeentes, en het leuk vindt hiermee aan de slag te gaan. Samen kunnen we nog meer kinderen stimuleren om naar buiten te gaan en de wereld dicht bij huis ontdekkend te beleven!