Ondanks alles…

2020 is bijna voorbij. Een jaar waarin, ondanks alle beperkingen, meer dan 4000 nieuwe 50-dingenboeken uitgedeeld zijn, aan kinderen door het land. Toch een lichtpuntje dit jaar, dankzij alle enthousiaste organisaties, vrijwilligers en anderen die met veel inzet aan het project in eigen streek hebben gewerkt. Ruim 18.000 kinderen in groep 3 t/m 8 van de basisschool hebben nu een eigen 50-dingenboek! In een jaar waarin zo veel dingen niet mocht, is het fijn om buitenspelen in de natuur dicht bij huis steeds onder de aandacht te kunnen brengen.