“Het boek is zo fijn omdat het mij goede ideeën geeft…”

“…Dingen die ik niet wist of niet kende die je hier buiten kunt doen.”

Ook voor ouders is het 50-dingen boek een bron van inspiratie, zo blijkt uit dit citaat van een moeder tijdens ‘Bunnik Fair’ zaterdag 10 juni 2017.

Terwijl kinderen insectenhotelletjes timmerde en aan een prijsvraag (‘beestjes herkennen’) meedeed, luisterden wij tijdens de Fair graag naar hun verhalen (en die van hun ouders) over hun ervaringen met het 50-dingen boek. Het boek hebben we het afgelopen drie jaar uitgedeeld aan de kinderen in de gemeente Bunnik en de reacties zijn nog steeds erg positief!

Ondertussen is het 50-dingen boek voor de Lopikerwaard (uitgewerkt op initiatief van Het Lopikerwaarden Streekfonds) bijna klaar en is er een start gemaakt aan een 50-dingen boek voor Hoogvliet, Rotterdam (op initiatief van welzijnsorganisatie DOCK).