Een mijlpaal om trots op te zijn!!

In 2014 begonnen wij met het 50-dingenproject, met het uitdelen van 200 50-dingenboeken in de gemeente Bunnik. Nu, 7 jaar later, deelde Jacqueline van BuitenLokaal het 20.000ste 50-dingenboek uit, op de IKC de Plattenburg school in Doetinchem. 20.000 boeken verspreid over 13 regios, gratis uitgedeeld. 20.000 boeken maal 50 activiteiten betekent 1.000.000 natuuractiviteiten die kinderen buiten in hun eigen omgeving kunnen doen! Met dank aan alle enthousiaste organisaties, vrijwilligers en anderen die met veel inzet aan het project in eigen streek hebben gewerkt. En niet te vergeten alle sponsors!