Draaiboek (eerste deel): Een 50-dingenboek voor jouw streek

Je wilt een 50-dingenboek uitwerken voor de kinderen in jouw omgeving. In het draaiboek lees je precies welke stappen je moet zetten om het boek te maken.

Tijdens een eerste ontmoeting lopen we het productieproces van het boek met je door. Ook brainstormen we samen over de onderstaande onderdelen. Je krijgt van ons een map met documentatie voor deze eerste stappen.

 1. Projectorganisatie
 • Het doel van het boek is kinderen van basisschoolleeftijd (meer) in contact brengen met de natuur en ze stimuleren waardevolle ervaringen op te doen.
 • Kijk of er een stichting is in jouw omgeving met een doelstelling die hierop aansluit. Misschien kan het project daar ondergebracht worden? Vaak is er namelijk een stichting (of vereniging) nodig om in aanmerking te komen voor subsidie.
 • Je kunt ook zelf een stichting oprichten voor het project.
 1. Bereik van het boek 
 • Het boek deel je gratis uit aan kinderen in groep 3. Dan kunnen ze er nog lekker lang mee doen. Natuurlijk kan je het boek ook in hogere groepen uitdelen. Op welke basisscholen wil je het boek uitdelen? En om hoeveel kinderen gaat het dan ongeveer? (Een grove schatting van het aantal kinderen in groep 3 is 1 à 1,5% van het aantal inwoners.)
 • Bij het boek hoort een kaart van de omgeving. Welk gebied komt er op jouw kaart? Denk aan de (zelfstandige) ‘actieradius’ van de kinderen die het boek gaan krijgen. Wat zijn logische grenzen van het gebied dat je op de kaart gaat zetten?
 1. Begroting opstellen 
 • Je krijgt van ons een offerte met de totale kosten voor het vormgeven, samenstellen en drukken van het boek, en onze overige kosten. Reken op 6 à 10 euro per boek (exclusief btw), afhankelijk van de oplage en het aantal nieuwe activiteiten.
 • De oplage is het aantal boeken dat je bij de eerste druk wilt laten drukken. Drukkosten per boek zijn lager bij een grote oplage (minder dan duizend boeken in één keer laten drukken is niet voordelig). Je kunt voor meerdere jaren in één keer laten drukken. Maar als je ze niet allemaal direct verspreid, moet je wel plek hebben om ze op te slaan. Hou rekening met een kubieke meter per duizend boeken.
 • Het aantal nieuwe activiteiten dat Jessica voor het boek vormgeeft bepaalt de vormgevingskosten. Jullie bepalen welke vijftig activiteiten er in het boek komen. Dit wordt een combinatie van al uitgewerkte, algemene activiteiten en nieuwe activiteiten die specifiek zijn voor jullie regio. Je krijgt van ons een lijst met alle uitgewerkte activiteiten waaruit je kunt kiezen.
 • Denk er ook over na of je administratie- en uitvoeringskosten voor je eigen organisatie moet opnemen in je begroting.
 • Welke partijen kun je benaderen voor financiering? Ter inspiratie krijg je van ons een lijst met donateurs die eerder een financiële bijdrage deden aan het project.

Lijst met donateurs

 1. Projectplan opstellen 
 • We raden je aan om een projectplan te maken met alle taken en planning op een rijtje. Zeker als taken worden verdeeld onder verschillende organisaties/mensen.
 • In het projectplan staat een conceptplanning. Hoeveel tijd je nodig hebt het boek te realiseren is sterk afhankelijk van jouw situatie. Reken in ieder geval op zo’n zestien weken voor het vormgeven en samenstellen, de proefrondes en het drukken van boek en kaart.

Projectplan

 1. Auteursrechten
 • De auteursrechten voor het boek rusten bij Stichting Buitenmakelaar en Jessicaas Ontwerp. Wij verlenen via een licentieovereenkomst toestemming om aanpassingen in het boek aan te laten brengen door Jessica en het boek te verspreiden in jouw streek. Bij onze eerste kennismaking lichten wij de licentie graag verder toe.

Waarom een licentie

Nog enthousiast? Ga dan na onze eerste ontmoeting met de volgende stappen door, om het project op te starten en anderen bij te betrekken.

 1. Stel een werkgroep samen
 • Als je het nog niet hebt gedaan, ga je nu op zoek naar mensen om mee te helpen. Stel een werkgroep samen met zo’n drie bewoners van jouw streek. Jullie hoeven geen professionals te zijn, maar fijn als jullie de omgeving goed kennen.
 1. Donateurs zoeken
 • Er zijn diverse partijen die je om een bijdrage kunt vragen: de gemeente, provincie, fondsen of lokale organisaties of ondernemers. De logo’s van je donateurs komen achter in het boek te staan.
 • Bij het doen van een aanvraag, kun je onze opzetjes voor een projectvoorstel en presentatie gebruiken. Of een mailing doen met de flyer om donateurs te zoeken. Deze documenten mag je naar eigen inzicht aanpassen.
 1. Bewoners, scholen, gemeente betrekken
 • Netwerken maar! Betrek iedereen die nodig is bij het project.
 • Stel (een aantal) scholen en de gemeente op de hoogte dat dit boek eraan komt. Onze voorbeeld brief en verhaallijn (geheugensteuntje voor een gesprek) kan je naar wens aanpassen en gebruiken.
 1. Licentieovereenkomst ondertekenen
 • Voordat je verder gaat willen wij (als het nog niet gedaan is) de licentieovereenkomst met je afsluiten. Onderteken je deze licentie en beslis je daarna niet verder te gaan met het project, dan wordt de licentie zonder verdere verplichtingen beëindigd.

Daarna ga je verder met het uitwerken van het boek.

Je krijgt van ons toegang tot het volledige draaiboek.

Volledige draaiboek