Boek uitwerken – eerste stappen

Met de stappen hieronder kan je een begin maken aan het uitwerken van een 50-dingen boek voor jouw streek.

Stap 1. Wie gaat het project trekken? Sluit de doelstelling van het boek aan bij de doelstelling van deze organisatie?
Lees hier meer over de achtergrond van het project en de doelstelling.
Ben je als individu geïnteresseerd in het uitwerken van een boek? Vaak is een rechtspersoon (stichting/vereniging) nodig om in aanmerking te komen voor subsidie. Kijk of er een bestaande stichting is in jouw omgeving met een doelstelling die aansluit bij de doelstelling van het boek. Misschien kan het project daaronder gebracht worden? Anders kan je een stichting oprichten voor het project. Een notaris kan je hier meer over vertellen.

Stap 2. Geografisch bereik van het boek bepalen.
Aan welke kinderen wil je het boek uitdelen? Alle kinderen in jouw gemeente of een deel daarvan? (Als een eerste schatting van het aantal kinderen in groep 3 in je gekozen gebied kan je 1% – 1,5% van het totaal aantal inwoners aannemen.)
En welke grenzen wil je aanhouden voor de omgevingskaart? Dit hoeft niet hetzelfde te zijn. Voor de kaart, denk aan de (zelfstandige) ‘actieradius’ van kinderen van basisschoolleeftijd. Wat zijn de logische grenzen van het gebied?

Stap 3. Eerste planning opstellen.
Als gewenst kan je gebruik maken van deze concept planning. Heb je ervaring met fondsenwerven dan kan je wellicht de financiering sneller rond krijgen dan hier aangegeven. Maar reken in ieder geval op dat je ca. 16 weken nodig zal hebben voor het grafische ontwerp, vormgeven en drukken van het boek.

Stap 3. Intentie doorgeven aan de auteurs / projectplan opstellen
Beslis je om door te gaan met het uitwerken van een boek gebaseerd op dat van Stichting Buitenmakelaar en Jessicaas Ontwerp, vul dan het formulier ‘intentie vastleggen’ in en mail dit naar ons toe. Hiermee bevestig je jouw intentie om een boek uit te werken. En houden wij overzicht van welke partijen ermee bezig zijn en voor welk gebeid. Kijk ook naar dit organisatieschema, waarin de interactie tussen de taken van jezelf/jouw team en die van ons in beeld zijn gebracht. Dit schema lichten we graag verder toe, als gewenst.

Ook nuttig in deze fase is kennis te maken met elkaar. We nodigen je graag uit om over een kopje koffie het project te bespreken, hier in Bunnik of in Utrecht.

Aan te bevelen, zeker als taken worden verdeeld onder verschillende organisaties, is het opstellen van een projectplan.

Stap 4. Eerste begroting en planning opstellen.
Hier vind je indicatieve begrotingen, om zelf aan te kunnen passen voor jouw situatie. Overweeg hoeveel boeken je in één keer wilt laten drukken: drukkosten per boek zijn voordeliger met een grote oplage, maar denk ook aan opslag (ca. 1 m3 per 1000 boeken).

Vraag de vormgever/grafische ontwerper, JessicaasOntwerp, voor een offerte voor de vormgeving/het grafische ontwerp en het drukwerk. Bij Stichting Buitenmakelaar kan je een lijst opvragen met alle uitgewerkte activiteiten: op basis hiervan kan je een schatting maken van hoeveel al uitgewerkte en hoeveel nieuwe activiteiten je in het boek wilt hebben.

Hoeveel tijd je nodig hebt het boek te realiseren is sterk afhankelijk van jouw situatie. Hier vind je een indicatieve tijdsinschatting om zelf aan te kunnen passen.

Stap 5. Contact met de gemeente/scholen, en projectteam samenstellen.
flyers sqr
Folders met informatie over het concept zijn beschikbaar op aanvraag en tegen kostprijs (€10 voor 12 stuks incl. verzendkosten).

Neem contact op met de gemeente/(een aantal) scholen om medewerking te zoeken. Deze brief en verhaallijn kan je naar wens aanpassen en gebruiken. Ook nuttig om na te gaan of een financieel bijdrage van de gemeente mogelijk is.

Overweeg met een klein kernprojectteam aan de slag te gaan, ondersteund door vertegenwoordigers van ieder dorp/stadsdeel. Deze vertegenwoordigers kunnen je ondersteunen met (bijvoorbeeld) ideeën inleveren, locaties voor op de kaart uitzoeken en contact met de scholen onderhouden. Plaats eventueel een oproep in de lokale kranten of schoolnieuwsbrieven voor deze ondersteuning. Dit persbericht en stuk voor een schoolnieuwsbrief kan je naar wens aanpassen en gebruiken.

Stap 6. Begin met fondswerving.
Hier vind je een voorbeeld projectvoorstel en powerpointpresentatie. Deze mag je naar eigen inzicht aanpassen en gebruiken voor fondswerving voor het project.
Ter inspiratie vind je hier een lijst met fondsen/organisaties die een financieel bijdrage al hebben geleverd aan het project.

Stap 7. Licentieovereenkomst ondertekenen.
We verlenen via een licentieovereenkomst toestemming om aanpassingen aan te mogen brengen in het ontwerp van het boek, om aan te sluiten op jouw omgeving. (De auteursrechten voor het boek rusten bij Stichting Buitenmakelaar en Jessicaas Ontwerp). Lees ‘waarom een licentie‘. Voor de volledige licentietekst klik hier.
Heb je een licentie ondertekend en beslis je in de tussentijd niet verder te gaan met het project? Dan wordt de licentie zonder verdere verplichtingen beïndigt.

Stap 9. Vervolg
Na het ondertekenen van de licentie ondersteunen we je graag verder met een draaiboek met bijvoorbeeld voorbeeld persberichten, informatiebrieven voor de scholen, stappenplan en advies. Heb je al een licentie, dan heb je hier toegang tot deze informatie.
Op basis van een voorlopig selectie van 50 activiteiten kan de vormgever/grafische ontwerper, JessicaasOntwerp, een eerste concept opzet van het boek en de kaart maken die je als hulpmiddel kunt gebruiken voor het uitwerken van jouw ideeën voor het streekeigen maken van de activiteiten, omslag, mascotte en tekst.

Vragen?
Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op.