Een mijlpaal om trots op te zijn!!

In 2014 begonnen wij met het 50-dingenproject, met het uitdelen van 200 50-dingenboeken in de gemeente Bunnik. Nu, 7 jaar later, deelde Jacqueline van BuitenLokaal het 20.000ste 50-dingenboek uit, op de IKC de Plattenburg school in Doetinchem. 20.000 boeken verspreid over 13 regios, gratis uitgedeeld. 20.000 boeken maal 50 activiteiten betekent 1.000.000 natuuractiviteiten die kinderen buiten in hun eigen omgeving kunnen doen! Met dank aan alle enthousiaste organisaties, vrijwilligers en anderen die met veel inzet aan het project in eigen streek hebben gewerkt. En niet te vergeten alle sponsors!

Ondanks alles…

2020 is bijna voorbij. Een jaar waarin, ondanks alle beperkingen, meer dan 4000 nieuwe 50-dingenboeken uitgedeeld zijn, aan kinderen door het land. Toch een lichtpuntje dit jaar, dankzij alle enthousiaste organisaties, vrijwilligers en anderen die met veel inzet aan het project in eigen streek hebben gewerkt. Ruim 18.000 kinderen in groep 3 t/m 8 van de basisschool hebben nu een eigen 50-dingenboek! In een jaar waarin zo veel dingen niet mocht, is het fijn om buitenspelen in de natuur dicht bij huis steeds onder de aandacht te kunnen brengen. 

“Tijd om de balans op te maken…”

6 jaar geleden heeft een jongetje uit Odijk als één van de eerste een 50-dingenboek gekregen. Deze zomer heeft hij de basisschool verlaten. “En dus was het tijd om de balans op te maken van alles wat wij [uit het boek] gedaan hebben met ons gezin.”  Wat een leuke verassing om dit berichtje te krijgen van zijn ouders, samen met foto’s van activiteiten uit het boek! Hartverwarmend om te zien dat het 50-dingenboek echt tot je 12e mee kan gaan.

Bijna 15.000 kinderen bereikt!

Vijf jaar geleden, toen wij het eerste 50-dingenboek op een kleine school in de gemeente Bunnik uitreikten, hadden wij geen idee hoe het daarna zou gaan met het project. En nu hebben bijna 15.000 kinderen in 12 gemeentes een eigen 50-dingenboek in handen gekregen! Dankzij alle enthousiaste vrijwilligers en anderen die met veel inzet aan het project in hun eigen streek hebben gewerkt. Het boek blijft een middel, en niet het doel: met het uitwerken en uitdelen van het boek breng je buitenspelen duidelijk onder de aandacht. En het boek kan je daarna gebruiken als springplank voor het stimuleren van buitenspelen.

Hier krijgen wij energie van!

Ontzettend leuk dat er met zo veel enthousiaste mensen zo hard gewerkt wordt om kinderen meer naar buiten te krijgen! Voorbereidingen voor het uitdelen van het 50-dingenboek deze herfst, het zoeken van donateurs voor een herdruk van een boek, het uitzoeken van kaartlocaties en het bedenken van activiteiten voor nieuwe boeken, het organiseren van 50-dingendagen en andere activiteiten gekoppeld aan het 50-dingenboek…. Hier krijgen wij energie van!

Grote kaart met buitenspeelplekken

Leuk toch, een grote kaart waarop je buitenspeelplekken in jouw omgeving kan opzoeken! Bij ieder 50-dingenboek zit zo’n kaart. De kinderen in groep 3 in de gemeente Nissewaard krijgen deze maand voor het eerst een eigen 50-dingenboek. In de gemeente Etten-Leur worden de boeken voor het tweede jaar uitgedeeld en in de gemeente Deventer voor het derde jaar. Meer dan 200 kinderen in Etten-Leur deed mee met een 50-dingendag, georganiseerd door de initiatiefnemers voor het boek in de gemeente, en konden meedoen met allerlei buitenactiviteiten.

5 jaar 50-dingen

‘We moeten een situatie creëren waarin we ons zo min mogelijk met [de kinderen] gaan bemoeien [als ze buitenspelen] want dan gaan ze zich vervelen.’ Een citaat uit één van onze eerste nieuwsberichten uit 2013. Het idee voor een 50-dingenboek voor de gemeente Bunnik in ontwikkeling.  En nu, 5 jaar later, zijn er al 9000 50-dingenboeken gratis uitgedeeld aan kinderen verspreid over 8 gemeentes: als opstapje om naar buiten te gaan. Er zijn 50-dingen dagen georganiseerd, BSO’s gebruiken het boek ter inspiratie, en NME-centra bieden activiteiten aan die aansluiten op het boek. Soms nog enigzins geregisseerd dus, maar hopelijk voldoende voor kinderen om zelf de smaak te pakken krijgen: buitenspelen, in de natuur is leuk!
Wil jij ook een 50-dingenboek maken voor jouw streek? Wij helpen je graag! Lees verder op deze website en neem contact met ons op.

Er wordt hard gewerkt!

Streekfonds Lopikerwaarden deelt deze maand hun 50-dingen boek uit aan kinderen in groep 3 in de Lopikerwaarden. Kinderen in Deventer krijgen een eigen boek dankzij de vrijwilligers van Springzaad. DOCK Hoogvliet is bezig met voorbereidingen voor de volgende ’50-dingen dag’. In Bunnik delen wij komende week 50-dingen kaartjes uit aan alle BSO’s. KrachtigBuiten en IVN zijn bezig met de laatste proefrondes voor een 50-dingen boek voor Etten-Leur. Daarnaast zijn initiatiefnemers in Goeree-Overvlakker, Nissewaard, Ridderkerk, Zuid-Kennemerland en Leiden aan het uitzoeken of een 50-dingen boek voor hun streek haalbaar is…. Leuk dat er zo actief aan het 50-dingen initiatief wordt gewerkt!

5000 50-dingen boeken uitgedeeld!

Afgelopen oktober (2017) een mijlpaal bereikt: in het afgelopen 3 jaar hebben meer dan 5000 kinderen, verspreid over 7 gemeentes, een streekeigen 50-dingen boek gratis in ontvangst mogen nemen! Met dank aan alle sponsors, vrijwilligers en andere betrokkenen die dit mogelijk hebben gemaakt.
Afgelopen week zijn voor het eerst streekeigen 50-dingen boeken uitgedeeld in de Lopikerwaarden (op initiatief van Streekfonds Lopikerwaarden) en Hoogvliet (op initiatief van Dock Hoogvliet).  In gemeente Moerdijk is het boek voor het tweede jaar op een rij uitgedeeld en in de gemeente Bunnik voor het vierde jaar.
Iedere keer bij het uitdelen hartverwarmende reacties van de kinderen en positieve reacties van de leerkrachten, kinderen en ouders:
‘Mijn zoon van 7 heeft het al minstens 6 keer gelezen en is helemaal enthousiast. Iedere keer komt hij met het boekje aan. Hij wil alles doen. We hebben al vogels gespot .. geverfd met rietpluimen en bladeren en hij wil nu een brug bouwen. Een bij komend voordeel, hij leest zelf!, is druk met driehoekjes plakken en het boek heeft een speciaal plekje gekregen! Daarnaast heeft hij nu ook ontdekt wat een inhoudsopgave is en hoe een kaart werkt.’

“Het boek is zo fijn omdat het mij goede ideeën geeft…”

“…Dingen die ik niet wist of niet kende die je hier buiten kunt doen.”

Ook voor ouders is het 50-dingen boek een bron van inspiratie, zo blijkt uit dit citaat van een moeder tijdens ‘Bunnik Fair’ zaterdag 10 juni 2017.

Terwijl kinderen insectenhotelletjes timmerde en aan een prijsvraag (‘beestjes herkennen’) meedeed, luisterden wij tijdens de Fair graag naar hun verhalen (en die van hun ouders) over hun ervaringen met het 50-dingen boek. Het boek hebben we het afgelopen drie jaar uitgedeeld aan de kinderen in de gemeente Bunnik en de reacties zijn nog steeds erg positief!

Ondertussen is het 50-dingen boek voor de Lopikerwaard (uitgewerkt op initiatief van Het Lopikerwaarden Streekfonds) bijna klaar en is er een start gemaakt aan een 50-dingen boek voor Hoogvliet, Rotterdam (op initiatief van welzijnsorganisatie DOCK).