Er wordt hard gewerkt!

Streekfonds Lopikerwaarden deelt deze maand hun 50-dingen boek uit aan kinderen in groep 3 in de Lopikerwaarden. Kinderen in Deventer krijgen een eigen boek dankzij de vrijwilligers van Springzaad. DOCK Hoogvliet is bezig met voorbereidingen voor de volgende ’50-dingen dag’. In Bunnik delen wij komende week 50-dingen kaartjes uit aan alle BSO’s. KrachtigBuiten en IVN zijn bezig met de laatste proefrondes voor een 50-dingen boek voor Etten-Leur. Daarnaast zijn initiatiefnemers in Goeree-Overvlakker, Nissewaard, Ridderkerk, Zuid-Kennemerland en Leiden aan het uitzoeken of een 50-dingen boek voor hun streek haalbaar is…. Leuk dat er zo actief aan het 50-dingen initiatief wordt gewerkt!