Achtergrond

Visie
Kinderen zijn de afgelopen decennia steeds meer tijd binnen door gaan brengen. Er is veel aanbod van activiteiten: de smartphone, tablet of laptop  staan de hele dag aan. Tegelijkertijd vinden ouders het buiten minder veilig geworden. Terwijl de ouders en grootouders van nu juist de mooiste herinneringen hebben aan wat zij buiten deden: slootje springen, vuurtje stoken, hutten bouwen, appels plukken, enz. Wij gunnen ieder kind deze herinneringen.

Het boek
Het Britse National Trust publiceerde halverwege 2012 een lijst met ’50-dingen-die-je-gedaan-moet-hebben-voor-je-11 ¾’. Hierdoor geïnspireerd bedacht Stichting Buitenmakelaar een 50-dingenboek voor gemeente Bunnik, volledig afgestemd op de buitenactiviteiten ‘om de hoek’.
Het boek wordt gratis uitgereikt aan ieder kind in groep 3 op de basisscholen binnen het geografische bereik van de editie van het boek, ieder jaar opnieuw.
Het project sluit aan bij een aantal landelijke en internationale initiatieven om kinderen (meer) in contact te brengen met de natuur.

Doel
Het boek heeft als doel: door middel van 50 activiteiten die gebaseerd zijn op de mogelijkheden in de lokale natuurlijke omgeving, en een omgevingskaart, kinderen van basisschoolleeftijd (meer) in contact brengen met de natuur en de kinderen hiermee stimuleren waardevolle belevenissen op te doen. De nadruk ligt op zelf beleven en zelf doen.
Door het verhogen van de waardering voor (zelfstandig) spelen in de natuur draagt het boek bij aan het benutten van de gezonde en leerzame leefomgeving om ons heen. Kinderen worden zich op die manier ook bewust van het belang om op verantwoorde wijze om te gaan met de eigen leefomgeving.

Stichting Buitenmakelaar
Stichting Buitenmakelaar is opgericht in 2014 met als doel kinderen in contact te brengen met de natuur en (meer) buiten te laten spelen. En daarnaast kinderen en volwassenen bewust te maken van het belang van op een verantwoorde wijze om te gaan met de eigen leefomgeving en laten zien dat ze zelf invloed daarop uit kunnen oefenen.

Stichting Buitenmakelaar heeft lokale organisaties ondersteund in het uitwerken van streekeigen 50-dingenboeken. De stichting draait volledig op vrijwillige inzet, heeft geen winstoogmerk en behaalde opbrengsten komen 100% ten goede van de doelstelling omschreven hierboven.

Jessicaas Ontwerp
Stichting Buitenmakelaar heeft samengewerkt met vormgever Jessica van der Werff, van Jessicaas Ontwerp, in het uitwerken van het boek.