4-stappen voor gemeentes

Hoe start jij, als gemeente, het project in jouw regio op? Lees hieronder:

Welke 4-stappen moet jij (de gemeente) doen?
 1. Kennismaking en oriëntatie
  Zodra je interesse hebt vinden we het leuk als je contact opneemt. Wij zullen je vertellen wat je kan verwachten en alle vragen beantwoorden. Daarna is het fijn om elkaar te ontmoeten.
 2. Stel een lokaal werkgroep samen
  Dit zou een professional kunnen zijn (lokale freelancer of NME-medeweker) maar dat hoeft niet. Denk aan 2 of 3 vrijwilligers van een lokale stichting of doe een oproep aan ouders. Zo hou je de kosten laag. Wij helpen je werkgroep, op vrijwillig basis, waar nodig. Belangrijk is dat zij de omgeving goed kennen en het project willen trekken en eigen maken in jouw gemeente.
 3. Ondersteun je werkgroep in het zoeken van financiering
  Wellicht kan je werkgroep jouw hulp gebruiken in het zoeken van financiering voor het project. Heeft de gemeente geld beschikbaar? Kunnen de scholen een klein bijdrage per kind geven? Wij hebben voorbeeld documentatie die je werkgroep kan gebruiken om donateurs te zoeken.
 4. Financiering rond? Breng ons in contact met je werkgroep!
  Samen met je werkgroep werken wij het boek verder uit. Jij bepaalt in hoe ver je hiermee betrokken wilt zijn.
 1. Financiering zoeken (zie stap 3 hierboven)
 2. Met ondersteuning van ons, het boek ‘lokaal’ maken
  Met behulp van ons draaiboek en voorbeeld documentatie, zorgt je werkgroep voor lokale publiciteit voor het project; kiezen zij welke activiteiten in het boek voor jouw streek horen; zoeken zij locaties die in het boek ‘moeten’ komen te staan; en nemen zij contact op met alle scholen om medewerking te zoeken voor het uitdelen van het boek. De vormgever (Jessica van der Werff, JessicaasOntwerp) past het boek aan naar jouw omgeving en regelt het drukwerk.
 3. Het boek uitdelen aan alle kinderen en het boek inzetten
  Je werkgroep deelt het boek, via de scholen, uit. Nadat het boek uitgedeeld is, kan je werkgroepje of anderen in je gemeente het boek inzetten om kinderen nog verder aan te moedigen meer tijd buiten, in de natuur, door te brengen. Wij hebben hier ideeën over die wij graag delen.
 • Het ondersteunen en begeleiden van je lokale werkgroep
  Wij ondersteunen je werkgroep (‘op afstand’) waar nodig en begeleiden het proces. Dit doen wij allemaal op vrijwillig basis, gewoon omdat het past binnen het doel van onze stichting. Je werkgroep moet het doen, maar wij geven dat extra zetje en delen onze ervaringen om hun over eventuele drempels heen te helpen.