Hier krijgen wij energie van!

Ontzettend leuk dat er met zo veel enthousiaste mensen zo hard gewerkt wordt om kinderen meer naar buiten te krijgen! Voorbereidingen voor het uitdelen van het 50-dingenboek deze herfst, het zoeken van donateurs voor een herdruk van een boek, het uitzoeken van kaartlocaties en het bedenken van activiteiten voor nieuwe boeken, het organiseren van 50-dingendagen en andere activiteiten gekoppeld aan het 50-dingenboek…. Hier krijgen wij energie van!